Kalendář

  • Zvolte období:    -  

25.01.2017, 10.00 | 46. schůze hospodářského výboru
Témata:
- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb. - sněmovní tisk 861 (po druhém čtení)

- Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 807

- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- sněmovní tisk 984 (HMG)

- Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 888 (po druhém čtení)

- Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů – sněmovní tisk 936

- Informace o komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou - CETA

- Představení „Dopravní sektorové strategie 2. fáze“

- Vyjmutí poskytovaných investičních dotací SFDI na financování investičních akcí dopravní infrastruktury z programového financování EDS/SMVS

08.02.2017, 10.00 | 47. schůze hospodářského výboru
10:00 hodin
Schválení programu schůze

10:10 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- sněmovní tisk 984
Předkládá: předseda vlády, zástupce NBÚ1)
Zpravodaj: poslanec František Laudát

10:40 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - sněmovní tisk 989 (HMG)
Předkládá: zástupce MPO1)
Zpravodaj: poslanec Petr Kudela

11:10 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 903
Předkládá: zástupce MPSV1)
Zpravodaj: poslanec František Laudát

11:40 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 1003 (HMG)
Předkládá: zástupce MŽP1)
Přizváni: zástupci MD a MMR
Zpravodaj: poslanec Michal Kučera

12:30 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 927
Předkládá: zástupce MMR1)
Přizváni: zástupci MŽP a MD
Zpravodaj: poslanec František Laudát

Motto měsíce

Zpět do top 10

Česká republika si zaslouží návrat mezi nejvyspělejší země. Dlouhodobým cílem hospodářské politiky ČSSD je využít obrovský um českých lidí a vrátit Českou republiku na vrchol technologicky vyspělých zemí. Obnovením růstu chceme zajistit stabilitu, pracovní místa a odpovídající platy i příjmy všem, kdo poctivě pracují a podnikají.