Kalendář

  • Zvolte období:    -  

08.02.2017, 10.00 | 47. schůze hospodářského výboru
10:00 hodin
Schválení programu schůze

10:10 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- sněmovní tisk 984
Předkládá: předseda vlády, zástupce NBÚ1)
Zpravodaj: poslanec František Laudát

10:40 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - sněmovní tisk 989 (HMG)
Předkládá: zástupce MPO1)
Zpravodaj: poslanec Petr Kudela

11:10 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 903
Předkládá: zástupce MPSV1)
Zpravodaj: poslanec František Laudát

11:40 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 1003 (HMG)
Předkládá: zástupce MŽP1)
Přizváni: zástupci MD a MMR
Zpravodaj: poslanec Michal Kučera

12:30 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 927
Předkládá: zástupce MMR1)
Přizváni: zástupci MŽP a MD
Zpravodaj: poslanec František Laudát

Motto měsíce

Zpět do top 10

Česká republika si zaslouží návrat mezi nejvyspělejší země. Dlouhodobým cílem hospodářské politiky ČSSD je využít obrovský um českých lidí a vrátit Českou republiku na vrchol technologicky vyspělých zemí. Obnovením růstu chceme zajistit stabilitu, pracovní místa a odpovídající platy i příjmy všem, kdo poctivě pracují a podnikají.