Vize pro 21. století

Vize pro 21. století

Stejně jako kdysi naši otcové a dědové dokázali díky českému průmyslu vstoupit mezi deset nejvyspělejších zemí světa, musíme být schopni využít vše, co máme k dispozici. Energetická a surovinová politika musí být založena na efektivním využití především vlastních zásob nerostných surovin a zdrojů. Odstraníme všechny administrativní překážky bránící jejich využití. Naše schopnosti a bohatství země jsou strategickým pokladem, k němuž má vláda i parlament klíč.

Hospodářská politika ČSSD není žádným experimentem. Před deseti lety jsme dokázali přinést investičními pobídkami České republice na 308 tisíc pracovních míst. Tentokrát chceme především podpořit rozvoj nejmodernějších technologií a výroby. Domácí i zahraniční, malí i velcí, noví i současní investoři, kteří modernizují nebo postaví v České republice podniky využívající nebo produkující moderní technologie, budou mít veškerou naši podporu včetně pobídek a úlev.

Kromě stimulování soukromých investic zesílíme i investice veřejné, zejména do dopravní a komunikační infrastruktury (internet). Musíme změnit ostudnou skutečnost, že Česká republika je z hlediska rozvoje informačních technologií až na 42. místě na světě.

Tuto veřejnou podporu a investice budeme financovat jak z nových odvodů získaných od bank a telekomunikačních firem pohybujících se v monopolním prostředí, tak z prostředků poskytovaných Evropskou unií.

Hlavním tahounem hospodářského růstu je v otevřené ekonomice ČR vývoz zboží. Podpora exportu ale neznamená jen kvalitní a profesionální ekonomickou diplomacii a skvělý výkon institucí jako je CzechInvest, CzechTrade, ČEB, EGAP nebo CzechTourism. Zásadní věcí je koordinace práce všech těchto institucí. Cílem jejich úsilí ale nesmí být jen Evropa, nýbrž především země BRIC.

S exportem úzce souvisí i domácí podnikatelské prostředí a podmínky, které určují konkurenceschopnost firemní sféry. Nemůžeme například konkurovat Německu či Francii, když platíme za elektřinu výrazně víc než oni. Vážně proto posoudíme vše, co cenu energií nesmyslně zdražuje. Vidíme velký prostor pro výrazné změny v oblastí nákladů, skutečné podpory firemního vývoje a inovací.

Návrat na technologický vrchol je nemyslitelný bez zásadní proměny zejména technického školství. Zavedeme duální systém, změníme učňovské školství a umožníme výrazné propojení středních a vysokých škol technického směru s podnikovou sférou.

Pro podporu konkurenceschopnosti firem i celé země můžeme udělat mnohé už tím, že budeme důsledně odstraňovat veškeré nesmyslné administrativní i systémové brzdy bránící podnikání a ekonomické iniciativě. Jednou z cest k modernímu státu evropského střihu může být otevření státní zprávy mladým talentovaným lidem.

 Český stát musí být pro občany i podniky užitečný, musíme lidi přesvědčit, že se jim vyplatí. Chceme, aby občan ČR mohl být hrdý na hospodářsky vyspělou a moderní zemi, ve které bude žít.

16.09.2013 | Návrat zpět